Pretekla leta

LETO 2020  vsa predavanja so bila v veliki predavalnici Biotehniške fakultete, Jamnikarjeva 101, Ljubljana (avtobus št. 14, brezplačno parkirišče desno od vratarnice) in sicer :

1) Predavanje: Uvid v kuhinjo divjih rastlin, izkustvena delavnica, dr. Katja Rebolj, Rožma cvetlični prigrizki – Zavod Raspro, četrtek 30.1.2020 ob 16.00

2) Predavanje: Novosti – Bonita, marmorirana smrdljivka, strojna rez, prof.dr. Metka Hudina, Biotehniška fakulteta, torek 4.2.2020 ob 16.00

3) Predavanje: Koristni organizmi na našem vrtu, mag. Iris Škerbot, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Celje, četrtek 6.2.2020 ob 16.00

4) Predavanje: Blagodejni učinki lokalno, sezonsko in ekološko pridelane hrane na naše zdravje, dr. Jan Bizjak, Jan Bizjak s.p., torek 11.2.2020 ob 16.00

5) Predavanje: Krompir, dr. Peter Dolničar, Kmetijski inštitut Slovenije, četrtek 13.2.2020 ob 16.00

6) Predavanje: Vinograd na domačem vrtu, prof.dr. Denis Rusjan, Biotehniška fakulteta, torek 18.2.2020 ob 16.00

Kot ponavadi smo organizirali prikaze rezi sadnega drevja:

7) Prikaz rezi sadnega drevja v nasadu Biotehniške fakultete, Jamnikarjeva 101, Ljubljana, prof.dr. Metka Hudina, BF, sreda 26.2.2020 4.3.2020 ob 15.00

8) Pomlajevalna rez starejših dreves, na travniku ob Vrtnarski hiši na Rudniku, dr. Jan Bizjak, petek 28.2.20209 ob 15.00

9) Prikaz rezi kivija v domačem sadnem vrtu, na vrtu članice, Drago Plasajec – podpredsednik Društva, četrtek 5.3.2019 ob 15.00

10) april Cepljenje citrusov, Drago Plasajec – podpredsednik Društva, na naslovu Društva

11) april Strokovna ekskurzija: Obisk vrtnarije

12) maj Spomladanska izmenjava sadik, semen, na naslovu Društva

13) maj Strokovna ekskurzija: Kras

14) maj Strokovna ekskurzija: Botanični vrt UL

15) junij Čistilna akcija

16) september Strokovna ekskurzija: Goričko

17) september Jesensko spravilo pridelkov – vlaganje

18) oktober Ličkanje koruze

19) Vrtičkarsko kramljanje ob čaju

20) Natečaj za najlepšo fotografijo

LETO 2019

1) Predavanje: Pravilno združevanje živil – pot do zdravja in dobrega počutja, dr. Jan Bizjak, četrtek 31.1.2019 ob 16.00

Hrana nam mora dati energijo, je bila iztočnica predavanja. Neprava hrana povzroča utrujenost in zamaščenost jeter. Pravilno kombiniranje živil je pot do dobrega počutja in zdravja. Zdravje se začne in konča v želodcu. Predstavljena so bila živila, ki dajejo zaščito in obnovo želodčne sluznice (zeljni sok, zelena solata, avokado, metin čaj…). V nadaljevanju je predavatelj predstavil še okviren čas prebavljanja hrane v želodcu, ki se gibljejo od 10 min. do 4 – 5 ur. Za dobro počutje in prebavo je potrebno vedeti, kako pravilno združevati živila. Na koncu je dr. Jan Bizjak predstavil nekaj živil, ki imajo veliko koristnost za naše zdravje, in to sta proso in ajda. (Zapisal: Tone Žibert)

2) Predavanje: Vpliv podnebnih sprememb na sadjarjenje in vrtnarjenje, dr. Andreja Sušnik – ARSO, torek 5.2.2019 ob 16.00

Podnebna tradicija se spreminja. Podnebje je vreme v nekem daljšem časovnem razdobju je bilo uvodno razmišljanje dr. Andreje Sušnik. Povedala je, da vse pogosteje prihaja do visokih temperatur, suš in več ekstremnih dogodkov, ki imajo velik vpliv na rastlinstvo. Kmetijska panoga se sooča z novimi izzivi: globalnim trgom in vremenskimi in podnebnimi tveganji. Podnebne spremembe, od katerih je suša tista, ki povzroča največjo škodo v kmetijstvu. ARSO je že pripravil PODNEBNO IZKAZNICO VRTA. Na njihovi spletni strani lahko dobimo vse podatke za daljše časovno razdobje in na osnovi teh podatkov lahko načrtujemo čas setve, saditve in pobiranje pridelka. (Zapisal: Tone Žibert)

3) Predavanje: Napake in bolezni vina, prof.dr. Mojmir Wondra – BF, sreda 6.2.2019 ob 16.00

Vino je hrana, seveda v pravi količini in kvaliteti je v uvodnem nagovoru svojega predavanja dejal prof.dr. Mojmir Wondra. Dobro vino se lahko pridela, če ima vinogradnik dovolj znanja in izkušenj. Zelo pogosto se dogaja, da se kljub velikemu trudu rade pripetijo pomanjkljivosti. Trga se prezrelo grozdje, ki ima previsok alkohol. Grozdje ima previsoko kislino, slabo barvo.  Previsoka trpkost belega vina. V nadaljevanju je predstavil napake vina: porjavitev, počrnitev, pobelitev, bakrovo motnost, vodikov sulfit, usedline in tuje okuse. Slabo kletarjenje in zgoraj naštete napake pa lahko povzročijo razne bolezni vina: vonj po zelenilu, oksidacijo, ocetni cik, cik-etil, vonj po kisu, vonj po žveplu, žveplec, merkaptan, vonj po konjskem gnoju, vonj po plesni, vonj po zamašku. Strokovna in praktična predstavitev vina je slehernemu poslušalcu dala dovolj znanja, da bomo znali ceniti in piti vino tako, kot je predavatelj povedal v svojem uvodu, če želimo, da je vino del prehrane. (Zapisal: Tone Žibert)

4) Predavanje: Stare sorte jabolk, Jože Simončič – Kartuzija Pleterje, četrtek 7.2.2019 ob 16.00

Temo »stare sorte jablan« je predstavil Jože Simončič iz Kartuzije Pleterje. Uvodoma je poudaril pomen ohranjanja starih sort: skrb za ohranjanje genetskega materiala, pomen ohranjanja sortnosti v ponudbi jabolk, izhodiščni material za vzgojo novih sort, ohranjanje kulturnega izgleda krajine, ohranjanje ravnovesja v naravi in gospodarski pomen. Za tržno pridelavo jabolk so pomembne naslednje lastnosti: pestrost oblik, velikosti, barv in lastnosti za predelavo. Izpostavil je še odpornost na bolezni, kjer je velika razlika med sortami. Tudi vzgoja mladega drevesa ima pomembno vlogo pri pridelavi zdravih jabolk. V zadnjem delu je še predstavil vse stare sorte. (Zapisal: Tone Žibert)

5) Predavanje: Spravilo, sušenje in shranjevanje zelišč, Mihaela Grum – DPL, torek 12.2.2019 ob 16.00

Spravilo, sušenje in shranjevanje zelišč je predstavila Mihaela Grum, predsednica Društva podeželje Lipoglav. Prvo napotilo je bilo, da zelišča nabiramo v fiziološki zrelosti, ko imajo največ hranilnih in zdravilnih sestavin. Takrat se dobro sušijo in skladiščijo. Predstavila je večino zdravilnih zelišč, kdaj se nabirajo, kateri deli rastline so uporabni, kako jih sušimo in skladiščimo. V sušilnici sušimo cvetove do 40 C, korenovke pa do 60 C. (Zapisal: Tone Žibert)

6) Predavanje: Integrirano varstvo rastlin, mag. Primož Žigon – KIS, četrtek 14.2.2019 ob 18.00

Predavatelj mag. Primož Žigon je integrirano pridelavo rastlin predstavil kot način pridelave, ki zmanjšuje negativne vplive kmetovanja na zdravje ljudi in okolja, pri čemer je bistveni cilj: uravnoteženo izvajanje agrotehničnih ukrepov ob skladnem upoštevanju gospodarskih, ekoloških in toksikoloških dejavnikov. Strokovno utemeljena poraba gnojil pospešeno ohranja biotsko raznovrstnost. Velik problem pri tej pridelavi so škodljivi organizmi, ki povzročajo razne bolezni. Vse bolezni obvladujemo na različne načine. Fitofarmacevska sredstva uporabimo na koncu, ko drugi ukrepi odpovedo. Predstavil je načela integriranega varstva rastlin kot so: preventivni ukrepi, spremljanje, sprejemanje odločitev in raba nekemičnih metod. V nadaljevanju je predstavil še vse bolezni in ukrepe za preprečevanje teh bolezni. Podrobneje je opisal bolezni sadnega drevja in vrtnin. Več podatkov o integriranem varstvu rastlin pa lahko dobimo na portalu IVR (INTEGRIRANO VARSTVO RASTLIN), združeni vsi pomembni podatki za kmetovalce in vrtičkarje. (Zapisal: Tone Žibert)

Kot ponavadi smo organizirali prikaze rezi sadnega drevja:

7) Prikaz rezi sadnega drevja v nasadu Biotehniške fakultete, Jamnikarjeva 101, Ljubljana, prof.dr. Metka Hudina, BF, sreda 27.2.2019 ob 15.00

To je nov nasad pečkarjev in koščičarjev. Star je 3 leta. Udeleženci praktičnega prikaza, ki ga je izvajala prof.dr. Metka Hudina, se že tri leta učimo obrezovati v tem sadovnjaku. Imamo priložnost spremljati rast dreves od sajenja naprej. Vsako leto vidimo, kako se drevo odziva na našo rez. Udeleženci smo imeli priložnost dobiti strokovne odgovore na vsa vprašanja, ki so vezana na ta sadovnjak ali svoje drevo v domačem vrtu. (Zapisal: Tone Žibert)

8) Pomlajevalna rez starejših dreves, na travniku ob Vrtnarski hiši na Rudniku, dr. Jan Bizjak, petek 1.3.2019 ob 15.00

Pomlajevalen rez starejših dreves, ki ga je prikazal dr. Jan Bizjak na travniku pri Vrtnarski hiši na Rudniku, se nekoliko razlikuje od obrezovanja nizko in srednje visokih dreves. Obrezovanje ni strogo po načelu ribje kosti, ampak je prvo pravilo zračnost krošnje, kar pomeni, da se na ogrodnih vejah puščajo vse rodne šibe, tudi tiste ki rastejo navpično navzgor. Predavatelj nas je prepričal s svojo obrazložitvijo, da se bodo tudi tašnje veje upognile pod težo jabolk. Drugo leto bomo na istem drevesu preverili, kako se drevo odziva na tak poseg oz. obrezovanje. (Zapisal: Tone Žibert)

9) Prikaz rezi in cepljenja, na vrtu članice, Drago Plasajec – podpredsednik Društva, četrtek 7.3.2019 ob 15.00

Prikaz obojega je predstavil Drago Plasajec. Poudaril je, da je obrezovanje najpomembnejše opravilo za dober pridelek. Z obrezovanjem zagotavljamo, dobro rast in dober pridelek. Zato vsako leto največ izobraževanja posvečamo pravilni rezi dreves v vseh razvojnih fazah. V drugem delu je predstavil cepljenje sadnega drevja. Načini cepljenja kot so: cepljenje na speče in živo oko, okulacija, ploščičasta okulacija in kopulacija. Praktični prikaz cepljenja so lahko preizkusili vsi prisotni na izobraževanju. Predstavljeno je bilo orodje za cepljenje in čas cepljenja. (Zapisal: Tone Žibert)

* V primeru slabega vremena je prikaz teden dni kasneje.

10) Spomladanska izmenjava sadik, semen, na naslovu Društva, sreda 22.5.2019 ob 17.00

10a) V sredo 22.5. ob 14.30 uri sodelujemo pri izobraževalno-delovni akciji odstranjevanja tujerodnih rastlin v sklopu projekta Applause Mestna občina Ljubljana, na Hladnikovi cesti v Ljubljani. Vreme bo  Vsakega dodatnega prostovoljca bomo zelo veseli 👨‍🌾👩‍🌾😊
Ko odstranimo dresnik in pospravimo hrano ter pijačo 😉 pa se odpravimo do prostorov Četrtne skupnosti Rudnik, Pot k ribniku 20, na našo že tradicionalno izmenjavo sadik in semen 🌱🌿 ob glasbeni spremljavi 🎶, dogodek se prične ob 17.00. Lepo vabljeni!

11) Strokovna ekskurzija: Ljubljansko Barje z zaledjemsreda 29.5.2019 torek 4.6.2019

Dobimo se ob 6:45 na parkirišču pred nakupovalnim središčem Rudnik, dostop tudi z avtobusom LPP št. 27. Odhod je ob 7:00 v smeri Iga. Naša prva postaja bo namenjena kavici, sproti pa bomo izvedeli še kakšno zanimivost o Ljubljanskem barju. Nato se bomo odpravili v Borovnico, ogledali si bomo Borovnice Pristavec, ne gojijo samo ameriških borovnic, ampak tudi maline, robide, sibirske borovnice, aronijo, fourberry in ribez. V Borovnici bomo imeli malico, nakar se bomo odpeljali do Drenovega Griča, kjer si bomo ogledali še nasad ameriških borovnic pri Lavrinc, imajo kar 51 različnih sort. Da ne bodo samo borovnice 🙂 si bomo v Vnanjih goricah ogledali privat vrt Zahostnik – bujen zelen svet. Nato bomo šli okoli Ljubljane do Šmartnega v nasad Aspega, kjer nam bodo predstavili – jagode, česen, šalotko in čebulo, jagode bomo lahko tudi degustirali. Sledi še pozno kosilo v eni največjih ljubljanskih gostiln v naravi – Zajčja Dobrava. Nazaj na Rudnik pridemo proti večeru.

12) Strokovna ekskurzija: Dolenjska, torek 24.9.2019

13) Sprehod po Ljubljani, člani Društva, jesen

14) Čistilna akcija, člani Društva, jesen

15) Predstavitev del v vrtu otrokom, člani Društva, jesen

16) Strokovna ekskurzija: Istra, 2 dni, začetek oktobra

17) Natečaj za najlepšo fotografijo, člani Društva, jesen